Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

Služby

Kotlíkové dotace Jihomoravský kraj 2018

KOTLÍKOVÉ DOTACE NOVINKA z 06.11.2018 - kotlíkové dotace Jihomoravský kraj: Dne 06.11.2018 podalo žádost o kotlíkové dotace cca 1190 zájemců (od zahájení příjmu žádostí v říjnu 2017). Vzhledem k tomu, že se dostane na 1 412 zájemců, tak je stále možné podávat žádosti o kotlíkovou dotaci po...

Kotlíkové dotace Kraj Vysočina 2018

KOTLÍKOVÉ DOTACE NOVINKA z 22.6.2018 kotlíková dotace Kraj Vysočina: Byly podáno více žádostí, než na kolik se dostane finančních prostředků (2 480). Nicméně bylo či bude několik desítek žádostí vyřazeno a je jěště šance kotlíkovou dotaci obdržet. V tomto okamžiku se odesílají smlouvy...

Projekční práce

PROJEKČNÍ PRÁCE: Projekty pro územní rozhodnutí, stavební povolení a ohlášení stavby Rekonstrukce a stavební úpravy Vizualizace domu, interiéru Průkaz energetické náročnosti budovy PENB Požární zpráva Radonový posudek Skladba dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR): A. Průvodní zpráva B. Souhrnná...

PENB Průkaz energetické náročnosti budovy

Potřebné podklady Ke zpracování PENBu jsou zapotřebí tyto podklady: Identifikační údaje žadatele (uživatele): adresa, PSČ, telefon vlastníka, popř. jeho IČ, e-mail Identifikační údaje budovy: adresa, PSČ, parcelní číslo, stáří, předpokládaný počet osob (údaje, které jsou v projektu, není...

Zkoušky těsnosti jímek a zkoušky těsnosti nádrží

Nabízím zpracování zkoušek těsnosti nádrží a zkoušek těsnosti jímek dle ČSN 750905. Zkouška těsnosti obsahuje vždy výkres (jímka, nádrž) a zakreslení jímky/nádrže do katastrální mapy.   Uvítám, pokud si předem připravíte původní projektovou dokumentaci. V případě, že již neexistuje...

Stavební dozor

+ DOZOR STAVEB   Dozorování staveb - technický dozor investora, autorský dozor Odborný technický dozor stavebníka pro program Nová zelená úsporám Kontrola stavebních rozpočtů - výběrové řízení, kontrola rozpočtů při stavbě   + JAK FUNGUJE STAVEBNÍ DOZOR Stavební dozor za Vás dohlíží na...

Inženýring

INŽENÝRING Zjištění limitů parcely pro stavbu na stavebním úřadě Získání územního povolení, stavebního povolení, ohlášení stavby Zajištění podkladů k inženýrským sítím (vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy) Jednání se stavebním úřadem a správci sítí

Optimalizace projektů

+ OPTIMALIZACE PROJEKTŮ - máte zpracován projekt rodinného domu? - zpracoval Vám projektovou dokumentaci architekt, či projektant, který nikdy rodinný dům nestavěl či v něm dokonce přímo nebydlel? - nejste si jistí, zda je v dokumentaci vše potřebné a projekt neskrývá řadu chyb na které...

Nová zelená úsporám- odborný technický dozor

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jelikož realizace opatření bude v případě přiznání podpory spolufinancována z veřejných prostředků, je Vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Výstupem mojí činnosti je závěrečná zpráva odborného technického dozoru (týká se...

Zkušenosti

Jako stavbyvedoucí jsem se zúčastnil mnoha zajímavých projektů od zakládání staveb až po finální vrstvy střešních konstrukcí.  

Rád bych své zkušenosti nabídl pro Vás všechny, kteří hledáte třeba jen odbornou pomoc. Potřebuje třeba jen poradit? Zavolejte a rád Vám pomůžu třeba i jen s dotazem.

moji klienti

Moji klienti jsou především stavebníci rodinných domů a úprav stávajících domů všeho druhu. Cena stavby je důležitá a tak vždy zohledňuji náklady na pořízení takovéto stavby a snažím se najít optimální řešení ceny x kvality bydlení.

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode