Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

PENB Průkaz energetické náročnosti budovy

Potřebné podklady

Ke zpracování PENBu jsou zapotřebí tyto podklady:

Identifikační údaje žadatele (uživatele): adresa, PSČ, telefon vlastníka, popř. jeho IČ, e-mail

Identifikační údaje budovy: adresa, PSČ, parcelní číslo, stáří, předpokládaný počet osob (údaje, které jsou v projektu, není třeba vypisovat).

Stavební dokumentace budovy: situační plán, výkresová stavební dokumentace, především pohledy objektu,půdorysy jednotlivých podlaží a řezy. Technická zpráva, dokumentace vytápění s technickou zprávou (viz níže).

Vytápění (pokud není součástí dokumentace vytápění): typ kotle (tepelného čerpadla, solárních panelů), stáří, palivo, jmenovitý tepelný výkon, průměrná roční účinnost, způsob regulace, typ topné soustavy (radiátorová,podlahová aj).

Příprava teplé vody (pokud není součástí dokumentace vytápění): druh- typ zdroje přípravy TV, stáří, použitá energie, příkon pro ohřev TV, průměrná roční účinnost zdroje, objem zásobníku TV.

Pomocné energie: příkon a typ čerpadel pro topení,TV,ventilátorů apod.

Nucené Větrání, rekuperace a klimatizace:

Mechanické větrání:  typ větracího systému, tepelný výkon, elektrický příkon systému větrání, průtokové množství vzduchu, regulace větrání.

Zvlhčování vzduchu:  typ zvlhčovací jednotky, příkon systému zvlhčování, použité medium (pára, voda).

Chlazení:  druh systému chlazení, příkon pohonu zdroje chladu, jmenovitý chladicí výkon, sys-tém regulace, typ kompresoru, doba chlazení, použité medium.

Není třeba jednotlivé údaje vypisovat, postačí technická dokumentace příslušných technických zařízení budovy, pokud uvedené údaje obsahuje.

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode