Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

Stavební dozor

+ DOZOR STAVEB

 

Dozorování staveb - technický dozor investora, autorský dozor

Odborný technický dozor stavebníka pro program Nová zelená úsporám

Kontrola stavebních rozpočtů - výběrové řízení, kontrola rozpočtů při stavbě

 

+ JAK FUNGUJE STAVEBNÍ DOZOR

Stavební dozor za Vás dohlíží na průběh výstavby, dodržování časového harmonogramu a především kvalitu prací. Zde je třeba říci, že autorizovaný stavební dozor je jiný pojem a ten je třeba při výstavbě RD svépomocí. Nyní je na místě zmínit, že dozory dělám z následujících důvodů: prošel jsem si celou řádkou staveb od základů po dokončení střech a sám jsem se podílel na stavbě svého domu, celou dobu se pohybuji ve stavebnictví a tenhle obor mě baví. 

Celou naši spolupráci je nejlepší začít vždy kontrolou projektové dokumentace. Pokud jste ještě ve fázi, kdy je možné provést změny, tak Vám dám několik tipů - změny dispozic, stavebních řešení a optimalizací návrhu s cílem snížit cenu rodinného domu - přidaná hodnota dobrého stavebního dozoru. Totéž se dá říci o kontrole položkového rozpočtu, který Vám stavební firmy zpracují. Zde kontroluji ceny dodávek, zda jsou běžné, či zda lze uspořit Vaše finance. 

Před zahájením stavby je dobré se seznámit se stavbyvedoucím stavební firmy a projít si harmonogram prací a četnost mého dozoru na stavbě. O každé prohlídce budete informováni (doporučuji Vám se zúčastnit kontrol spolu se mnou) a po kontrole budete seznámeni buď telefonicky, nebo emailem o výsledcích kontroly.

Pokud se stane, že na stavbě bude působit externí dodavatel, tak mohu být styčnou osobou na stavbě a Vy budete rušeni maximálně emailem či telefon v případě problémů. 

Spolupráci zakončím při předání stavby, kdy ode mne obdržíte závěrečnou zprávu o vadách a nedodělcích. 

+ JAKÉ MÁ VYBAVENÍ STAVEBNÍ DOZOR?

Mezi základní vybavení každého technického dozoru patří digitální fotoaparát, pásmo, nivelační přístroj, vodováhy různých rozměrů (měření rovinnosti povrchů), dálkový laserový měřič, digitální teploměr (odhalení tepelných mostů, míst s chybějící teplenou izolací), vlhkoměr (určení vlhkosti dřeva, podlah a ostatních materiálů).  

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode