Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

Nová zelená úsporám- odborný technický dozor

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Jelikož realizace opatření bude v případě přiznání podpory spolufinancována z veřejných prostředků, je Vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

Výstupem mojí činnosti je závěrečná zpráva odborného technického dozoru (týká se pouze oblasti podpory A)

https://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/krok-za-krokem-k-ziskani-dotace/

Provádím především technický dozor stavebníka nad prováděním stavby Nová zelená úsporám.

Dále provádím stavební část pro projekty pro oblast podpory A - snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.

Odborný technický dozor

Publikováno: 25. 6. 2014

V souladu se směrnicí MŽP č. 1/2014 je žadatel povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. V oblasti podpory A, tedy u zateplení rodinných domů, je při dokládání realizace nutné předložit Závěrečnou zprávu odborného technického dozoru.

 

Odborný technický dozor může vykonávat pouze osoba s vysokoškolským vzděláním stavebního nebo architektonického směru nebo se středním vzděláním stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň třemi roky praxe při provádění staveb. Technický dozor by neměl být ve střetu zájmů (osoba provádějící pro žadatele technický dozor by neměla být zároveň ve smluvním nebo jiném vztahu s některým z dodavatelů).

Závěrečná zpráva pak musí obsahovat minimálně informace o tom, že:

  • dozor má dostatečnou kvalifikaci vyžadovanou Programem (v případě autorizované osoby se předloží kopie autorizace, v ostatních případech se kvalifikace doloží formou čestného prohlášení)
  • dílo bylo provedeno dle schváleného odborného posudku (projektové dokumentace)
  • při realizaci byly dodrženy stanovené předpisy a technologické postupy

TIP: V oblasti podpory A lze na činnost odborného technického dozoru získat podporu ve výši až 5.000,- Kč. V případě zájmu se o tuto podporu žádá současně s podáváním žádosti v oblasti podpory A. Dodatečné přiznání této podpory není možné.

 

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode