Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

Kotlíkové dotace Kraj Vysočina 2019

KOTLÍKOVÉ DOTACE

NOVINKA z 18.2.2019 kotlíková dotace Kraj Vysočina (Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč):

Poslední výzva na kotlíkové dotace na Vysočině by měla být zveřejněna na podzim roku 2019 (září, říjen)!

Pro zájemce budu evidovat začátek další výzvy, proto mi pošlete nezávazně na Vás údaje - jméno, adresa, telefon, email a já si Vás dám do seznamu žadatelů o kotlíkovou dotaci pro rok 2019! Jakmile bude spuštěna nová výzva na kotlíkové dotace, tak Vás kontaktuji a pokud budete mít zájem, tak Vám zpracuji žádost o dotaci. 

 

Byly podáno více žádostí, než na kolik se dostane finančních prostředků (2 480). 

Zpracuji žádost o kotlíkové dotace - fyzicky či elektronicky za Vás podám nakrajský úřad.

Dne 19.9.2017 byla vyhlášena 2. vlna kotlíkových  dotací v Kraji Vysočina. Příjem žádostí byl spuštěn dne 20.10. od 7.00. Lze podat žádost fyzicky na podatelně v Jihlavě nebo elektronicky. 

Kraj Vysočina dostane cca 230,8 mil. Kč, tj. dostane se na  2 480 žádostí, takže by se mohlo dostat na všechny zájemce. V první vlně trvalo podání cca 2049 žádostí na Krajský úřad cca 9-10 dnů. 

Pokud vlastníte kotel s ručním přikládáním na tuhá paliva s emisní třídou 0,1,2 (kotle vyrobené před rokem 2010), bydlíte v rodinném domě (max 3 bytové jednotky), tak lze zažádat o výměnu tohoto neekologického zdroje tepla za ekologičtější zdroj: 

Výše podpory:

Tepelné čerpadlo - 80 %, max. 120 000 Kč

Automatický kotel na pelety - 80 %, max. 120 000 Kč 

Kotel na dřevo či pelety (ruční přikládání) - 80 %, max. 100 000 Kč 

Plynový kondenzační kotel - 75 %, max. 95 000 Kč

Automatický kotel na uhlí a pelety (kombinovaný automatický) - 75 %, max. 75 000 Kč - většina automatů na uhlí je registrována zároveń na pelety Ekoscroll, Benekov apod.

Na co dostanete dotaci:

- zdroj včetně nákladů na jeho instalaci,novou otopná soustava,rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

Co se nepodporuje:

- kotle pouze na uhlí

- kombinováné kotle uhlí+dřevo s ručním přikládáním

Podpora - změny:

- nebude potřeba provádět mikroenergetická opatření

- povinná příloha žádostí je doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle viz www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=VYS

(kvůli určení emisní třídy stávajícího kotle - podporuje se výměna kotlů Euro 0,1,2)

- podpora se bude vztahovat i na kotelny, které se instalovaly od 15.7.2015

Jak postupovat:

- nechat si zpracovat u topenáře nabídku na dotovaný kotel, seznam podporovaných kotlů kotlů lze najít zde: svt.sfzp.cz/

- zpracovat žádost o dotaci, zajistit přílohy a podat na Krajský úřad do Jihlavy - buď elektronicky (zasílám přes datovou schránku či elektronický podpis) nebo si podáte žádost osobně. Podání žádosti je po 20.10. 2017 v 7.00.

- poté Kraj Vysočina žádosti posoudí dle rychlosti podání a rozhodne o udělení nebo neudělení dotace (dotace není nároková). Rozhodnutí očekávejte do 90-ti dnů

- na zrealizování nové kotelny, likvidaci starého kotle, zaplacení topenáři a zaslání dokladů k proplacení budete mít cca 18 měsíců, v druhém kole bude třeba kotelnu zrealizovat do 31.8.2019

Co pro Vás mohu udělat:

1) Pokud budete mít zájem o sepsání kotlíkové dotace, tak mne kontaktujte a zapíšu si Vás na seznam žadatelů. 

2) Pomocí SMS či emailu Vám sdělím, jaké přílohy si máte vyřídit (výpis z katastru se provádí na poště, kontrolní prohlídku kotle provede topenář). 

3) Jakmile přílohy k žádosti vyřídíte, tak k Vám přijedu domů a zkontroluji přílohy a zároveň sepíšeme žádost o kotlíkovou dotaci

4) Seznámím Vás s pravidly kotlíkových dotací a máte na výběr podat kotlíkovou žádost fyzicky v Jihlavě, či Vám mohu podat žádost elektronicky. Ze zkušenosti z předchozích vln doporučuji pro ty, kteří chtějí žádost podávat fyzicky, být cca 18 h předem ve frontě na Krajském úřadě v Jihlavě. 

5) Pokud se rozhodnete pro elektronické podání, tak spolu vyplníme plnou moc pro odeslání žádosti, odvezu si Vaši kompletní žádost a na Czechpointu ji převedu na elektronickou verzi, kterou pomocí datové schránky či elektronického podpisu zašlu v prvním dni možného podání žádostí na Krajský úřad v Jihlavě. Zpravidla se mi daří poslat žádosti běhom první hodiny, či několika hodin od začátku příjimání žádostí. 

6) Dále čekáte na rozhodnutí o udělení/neudělení dotace - do 90 dnů od podání žádosti (Kraj Vysočina posílá úspěšným uchazečům smlouvu o poskytnutí dotace).

 

Proč je důležité vyměnit kotel na pevná paliva? 

Do roku 2022 musí vyměnit domácnosti všechny staré kotle emisní třídy 1.,2. které byly v prodeji do 1.1.2014. Pokud máte tedy kotel zakoupený před 1.1.2014,tak s vysokou pravděpodobností je emisní třídy č.1 a 2. 

Od 1.9.2022 hrozí pokuta těm, kteří nevlastní kotel na tuhá paliva alespoň v 3. emisní třídě pokuta ve výši 50 000 Kč.

Novinkou od 1.1.2017 je zavedení kontroly kotlů na tuhá paliva. Toto budou požadovat obecní úřady a pokud nebude předložena revize, tak hrozí pokuta 20 000 Kč.  

Z výše uvedených důvodů doporučuji zažádat o dotaci a pořídit kotel ve 4. či 5. emisní třídě a vyhnout se jakýmkoliv problémům. 

 

Orientační ceny kotelen:

 

1) Kotel na dřevo s ručním přikládáním:

Kotel Atmos DC 32 GS

Akumulační nádrž 2 m3

Montáž a doprava vč.regulace, armatury, Laddomat 22, expanzní nádoba, čerpadla, bezdrátový termostat bezdrátový apod.

Cena kompletní kotelny cca 156 289 Kč vč. DPH

 

2) Kotel na pelety:

   Kotel Atmos D 25 P, hořák A25, dopravník DA2000 - 2 m, nádrž na pelety 500l 

   Vyrovnávací nádrž 500 l, Laddomat 22,

   Montáž a doprava vč.regulace, armatury, Laddomat 22, expanzní nádoba, čerpadla, bezdrátový termostat

   Zapojení,regulace, armatury, Laddomat 22, expanzní nádoba, čerpadla, termostat bezdrátový apod.

   Cena kompletní kotelny cca 144 931 Kč vč. DPH

 

    2) Tepelné čerpadlo NIBE F2040 -12 + VVM320 set:

   tepelné čerpadlo NIBE F2040-12+VVM320 set

   ohřev odvodu kondenzátu, konzole na zem, schválení instalace, montáž a napojení, elektroinstalace

   Cena kompletní kotelny cca 266 225 Kč vč. DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode