Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

Kotlíkové dotace Jihomoravský kraj 2019

KOTLÍKOVÉ DOTACE

NOVINKA Z  18.2.2019 JIHOMORAVSKÝ KRAJ (okres Brno-město, Brno-venkov, Znojmo, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Blansko):

Dne 18.2.2019 podalo žádost o kotlíkové dotace cca 1 412 zájemců (od zahájení příjmu žádostí v říjnu 2017). U několika desítek žádostí (do cca 100 žádostí) pokračuje kontrola, či žádosti nejsou předloženy bez chyb a není vyloučeno, že budou některé žádosti vyřazeny. Je možnost žádost i nyný podat, ale žádosti budou zařazeny nyní do zásobníku a ždatel musí spoléhat na odmítnutí některé již podané chybné žádosti, která byla podána před ním a není zcela v pořádku). V tento okamžik již nedoporučji žádost podávat a počkat na poslední výzvu. 

Poslední výzva na kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji by měla být zveřejněna na podzim roku 2019 (září, říjen)!

Pro zájemce budu evidovat začátek další výzvy, proto mi pošlete nezávazně na Vás údaje - jméno, adresa, telefon, email a já si Vás dám do seznamu žadatelů o kotlíkovou dotaci pro rok 2019! Jakmile bude spuštěna nová výzva na kotlíkové dotace, tak Vás kontaktuji a pokud budete mít zájem, tak Vám zpracuji žádost o dotaci. 

Dne 14.9.2017 byla vyhlášena 2. výzva kotlíkových  dotací v Jihomoravském kraji. Příjem žádostí začal dne 16.10.2017. Žádost o kotlíkovou dotaci lze podat pouze elektronicky pomocí softwaru a poté je nutné do 5 dnů předat listinnou verzi na krajský úřad. 

 

Aktuální stav žádostí o kotlíkové dotace:

Počet podaných žádostí převyšuje finanční možnosti Jihomoravského kraje. Proto nedoporučuji další žádosti podávat. 

 

Dotace: 

Tepelné čerpadlo - 80%, max. 120 000 Kč

Automatický kotel na pelety - 80 %, max. 120 000 Kč

Kotel na kusové dřevo (ruční přikládání) - 80%, max. 100 000 Kč

Plynový kondenzační kotel - 75%, max. 95 000 Kč

Automatický kotel na uhlí a pelety - 75%, max. 75 000 Kč = klasický automat na uhlí

 

Pro koho je dotace určena:

Fyzické osoby (majitelé či spolumajitelé rodinných domů), kteří vlastní kotel na tuhá paliva emisní třída 0,1,2 (vyráběli se do roku cca 2010). 

 

Proč je vhodné vyměnit kotel na tuhá paliva nyní:

Od 1.9.2022 hrozí pokuta těm, kteří nevlastní kotel na tuhá paliva alespoň v 3. emisní třídě pokuta ve výši 50 000 Kč. Nyní kraj přispívá 75-80% nákladů na nový kotel emisní třídy 4,5.

 

Podmínka dotace: 

Je nutné zlikvidovat starý kotel na tuhá paliva na sběrném dvoře. Pokud má žadatel v domě více zdrojů (např. kotel na tuhá paliva + elektrokotel a plynový kotel), tak se mění pouze kotel na tuhá paliva. Ostatní zdroje (elektrokotel, plynový kotel) můžou zůstat a není třeba je měnit či demontovat.

 

Jak požádat o dotaci:

V Jihomoravském kraji lze zažádat pouze elektronicky - podání žádosti se provádí elektronicky pomocí nainstalovaného programu a následně po odeslání elektronické žádosti se do 5-ti dnů musí dodat na krajský úřad listinná verze žádosti a všech příloh. Žadatel může zažádat od dotaci sám či prostřednictvím specialisty, který se zpracováním žádostí zabývá.

 

Co je třeba si připravit před zpracováním žádosti: 

- a) kopie revize kotle na tuhá paliva =doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle - provádí topenáři viz https://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=all , revize je platná 2 roky

- b) kopie výpisu z katastru pro rodinný dům, kde je umístěn kotel (provádí obecní úřady či pošty - Czechpoint) - můžu po dohodě zajistit

- c) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu v peněžním ústavu popř. potvrzení ústavu dokládající vedení běžného účtu (účet musí být založen na žadatele=spolumajitele nemovitosti či jeho potomky)

 

V čem můžu žadatelům pomoci:

Zpracuji kompletní žádost, tj. přijedu k zákazníkovi, nafotím stávající kotelnu (povinná příloha), zkontroluji přílohy k žádosti, zpracuji kompletní elektronickou žádost vč. odeslání a následně doručím na krajský úřad listinnou verzi žádosti. 

 

Podklady:

krajska_vyzva_k_predkladani_zadosti_projekt_II.pdf (889607)

dotacni_program_projekt_II.pdf (1309927)

doklad_o_likvidaci_kotle_projekt_II.pdf (356024)

fin_vyuctovani_dilciho_projektu_projekt-II.pdf (415558)

cp_o_pribuznosti_rade_prime_projekt_II.pdf (445268)

souhlas_spoluvlastnika_projekt-II.pdf (363313)

Vzor potvrzení z banky o bankovním účtu.jpg (1260161)

Seznam revizních techniků revize komínů Jihomoravský kraj.JPG (163612)

seznam_zvyhodnenych_mest_a_obci_projekt_II.pdf (525419)

Smlouva_projekt_II_vzor_vc.-priloh_NOVA.pdf (705805)

Podklady k žádosti o kotlíkové dotace JMK V2.pdf (303724)

 

 

Orientační ceny kotelen:

 

1) Kotel na dřevo s ručním přikládáním:

Kotel Atmos DC 32 GS

Akumulační nádrž 2 m3

Montáž a doprava vč.regulace, armatury, Laddomat 22, expanzní nádoba, čerpadla, bezdrátový termostat bezdrátový apod.

Cena kompletní kotelny cca 156 289 Kč vč. DPH

 

2) Kotel na pelety:

   Kotel Atmos D 25 P, hořák A25, dopravník DA2000 - 2 m, nádrž na pelety 500l 

   Vyrovnávací nádrž 500 l, Laddomat 22,

   Montáž a doprava vč.regulace, armatury, Laddomat 22, expanzní nádoba, čerpadla, bezdrátový termostat

   Zapojení,regulace, armatury, Laddomat 22, expanzní nádoba, čerpadla, termostat bezdrátový apod.

   Cena kompletní kotelny cca 144 931 Kč vč. DPH

 

    2) Tepelné čerpadlo NIBE F2040 -12 + VVM320 set:

   tepelné čerpadlo NIBE F2040-12+VVM320 set

   ohřev odvodu kondenzátu, konzole na zem, schválení instalace, montáž a napojení, elektroinstalace

   Cena kompletní kotelny cca 266 225 Kč vč. DPH

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode