Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

Optimalizace projektů

+ OPTIMALIZACE PROJEKTŮ

- máte zpracován projekt rodinného domu?

- zpracoval Vám projektovou dokumentaci architekt, či projektant, který nikdy rodinný dům nestavěl či v něm dokonce přímo nebydlel?
- nejste si jistí, zda je v dokumentaci vše potřebné a projekt neskrývá řadu chyb na které doplatíte ve stavbě?
- projektant s Vámi nekonzultoval finální řešení výkresové dokumentace, jen Vám předal projekt a chtěl zaplatit?
- chcete se při výstavbě vyhnout potížím s neočekávanými náklady z důvodů chyb v projektu?
 
>> pak optimalizace projektu před vlastní stavbou Vaší stavby je to co potřebujete!
 
Provedu pro Vás následující optimalizaci Vašeho projektu:
> dispoziční řešení - navrhnu úpravy v dispozici rodinného domu tak, aby to v praxi bylo pro Vás pohodlnější a vynaložili jste nižší náklady na stavbu
> zkontroluji projektovou dokumentaci a a předám Vám seznam chyb v dokumentaci, které musí Váš projektant odstranit
> navrhnu úsporná opatření - snahou je stavět kvalitně, ale šetřit Vaše finance
> prověřím dokumentaci z pohledu platných norem ČSN
> případně upravím smlouvu o dílo s dodavatelem stavby tak, aby smlouva stála na straně investora stavby a ne na straně dodavatele

 

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode