Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

Zkoušky těsnosti jímek a zkoušky těsnosti nádrží

Nabízím zpracování zkoušek těsnosti nádrží a zkoušek těsnosti jímek dle ČSN 750905.

Zkouška těsnosti obsahuje vždy výkres (jímka, nádrž) a zakreslení jímky/nádrže do katastrální mapy 

Uvítám, pokud si předem připravíte původní projektovou dokumentaci. V případě, že již neexistuje původní projektová dokumentace, tak danou jímku/nádrž na místě změřím a zpracují novou výkresovou dokumentaci jímky. 

Jsem odborně způsobilá osoba (OZO) pro provádění zkoušek těsnosti dle paragrafu 39, odst. 4, písm. d) zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).

 

 

 

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode