Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

Vítejte na mém webu

 
Ing. Martin Sklenář - něco o mě

jsem  autorizovaným inženýrem  v oboru pozemní stavby. Mám oprávnění pro projekci pozemních staveb.

...a o tom co pro Vás mohu udělat

- projekt pro stavební povolení- rodinný dům, garáž

- stavební a autorský dozor -  okres Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Třebíč, Jihlava, kraj Vysočina ale i celá Česká Republika

- provádím odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby v programu nová zelená úsporám (NZÚ), výstup je závěrečná zpráva odborného technického dozoru

- zpracuji průkaz energetické náročnosti budov PENB

- pomohu s žádostí pro kotlíkové dotace pro okres Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Třebíč, Jihlava, kraj Vysočina, jsem energetický specialista, potvrzuji Mikro energetické opatření

- zkouška vodotěsnosti jímek, žump

- projekty pozemních staveb, rodinných domů, přístaveb, nástaveb, samostatných staveb jako jsou garáže, kolny, sklady

- projekt TZB - technických zařízení budov (vytápění, vodovod, elektroinstalace)

- dokumentaci skutečného provedení staveb

- získám pro Vás územní rozhodnutí, stavební povolení nebo ohlášení stavby.

- konzultace, optimalizace, oponentury a revize projektů

- sídlím v Bohdalově (okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina), ale služby poskytuji po celé České republice.

Orientační ceny jednotlivých projekčních prací najdete v ceníku

 

První konzultace projektu se zákazníkem a nabídka projekčních prací vždy zdarma !

Novinky

19.07.2016 13:33

KOMPLETNÍ DOKLADY K PROPLACENÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE VYSOČINA 2016

Zde najdete ke stažení do konce listopadu 2016 vzor kompletních dokumentů k proplacení kotlíkové dotace pro kotel na biomasu:  leteckaposta.cz/696787170
26.04.2016 21:48

SCHÁLENÉ ŽÁDOSTI KOTLÍKOVÉ DOTACE KRAJ VYSOČINA

Dne 26.4.2016 sválila rada Kraje Vysočina následující žádosti o kotlíkové dotace: PODPORA RK-15-2016-23pr01.pdf (362065) Nejvíce žádostí bylo z okresu Žďár nad Sázavou - celkem 566, nejméně Jihlava 303.  Smlouvy přijdou schváleným žadatelům do tří týdnů a poté budou mít žadatele 6 měsíců od uzavření smlouvy na výměnu kotle.    Tyto žádosti nebyly schváleny kvůli nedostatkům či pozdnímu podání: NEPODPORA FINANCERK-15-2016-23pr03.pdf (89124) NEPODPORA RK-15-2016-23pr02.pdf (57099)      
10.04.2016 20:42

KOTLÍKOVÉ DOTACE VYSOČINA 2016 - SMLOUVY

Aktuální informace k žádostem o kotlíkové dotace v Kraji Vysočina: 1) koncem měsíce dubna 2016 bude radou Kraje Vysočina schváleno podepsání smluv s žadateli 2) v průběhu května 2016 obdržíte smlouvy 3) neprodleně podepište smlouvu a zašlete ji Kraji Vysočina nazpět a realizujte výměnu kotle v souladu s podmínkami Kraje Vysočina a Vaší žádostí o dotaci 4) podmínky lze najít zde www.kr-vysocina.cz/pravidla-dotacniho-titulu/ds-303227/p1=79643  
17.02.2016 22:33

KOTLÍKOVÉ DOTACE - NAVÝŠENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO KOTLÍKOVÉ DOTACE!

Podávejte další žádosti o kotlíkové dotace z těchto důvodů: 1) Kraj Vysočina žádá o zvýšení přidělené částky na kotlíkové dotace, proto je třeba podat žádost již nyní a být minimálně v zásobníku žádostí. Pokud se tak stane, tak je pravděpodobné, že se dostane na další stovky žadatelů. Je třeba být připravený a nic neponechat náhodě. Více se dozvíte na stránkách Kraje Vysočina zde: www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-zada-ministerstvo-zivotniho-prostredi-o-dalsi-dotace-na-kotliky/d-4071762/p1=79024 2) K 17.2.2016 je podáno již cca 2200 žádostí. V cca 50 % podaných žádostí jsou chyby a je možné, že bude mnoho žádosti bude vyřazeno. Proto...
27.12.2015 21:55

KOTLÍKOVÉ DOTACE VYSOČINA 2016 - ŽÁDOSTI OD 18.1.2016

Výzva pro podání žádostí byla spuštěna dne 17.12.2015. Žádosti bude krajský úřad příjímat od 18.1.2016! Není třeba zpracovávat průkazy energetické náročnosti, stačí moje stanovisko do žádosti a lze žádost podat! Jsem energetický specialista oprávněn doplnit stanoviskem žádost na kotlíkové dotace pro Kraj Vysočina, potvrzuji Mikro energetická opatření u domů, které jsou klasifikovány hůře než ve třídě C- úsporná, tj. většinou jde o domy postavené před rokem 2010. Vzhledem ke kapacitám dodavatelů doporučuji neodkládat rozhodnutí o podání žádosti do ledna či února, je třeba se rozhodnout co nejdříve a žádost podat na krajský úřad nejlépe do...

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

Členství

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode