Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

KOTLÍKOVÉ DOTACE II. VLNA - KRAJ VYSOČINA

30.12.2018 10:33

NOVINKA z 30.12.2018 kotlíková dotace Kraj Vysočina:

Poslední výzva na kotlíkové dotace na Vysočině by měla být zveřejněna na podzim roku 2019!

Pro zájemce budu evidovat začátek další výzvy, proto se nebojte a pošlete mi na Vás údaje - jméno, adresa, telefon, email a já si Vás dám do seznamu žadatelů o kotlíkovou dotaci pro rok 2019! 

 

Byly podáno více žádostí, než na kolik se dostane finančních prostředků (2 480). Nicméně bylo či bude několik desítek žádostí vyřazeno a je jěště šance kotlíkovou dotaci obdržet. V tomto okamžiku se odesílají smlouvy žadatelům a probíhají první montáže kotelen.

Dne 19.9.2017 byla vyhlášena 2. vlna kotlíkových  dotací v Kraji Vysočina. Příjem žádostí začal dne 20.10. v 7.00. Lze podat žádost fyzicky na podatelně v Jihlavě nebo elektronicky. 

Kraj Vysočina dostane cca 230,8 mil. Kč, tj. dostane se na  2 480 žádostí (průměrná výše podpory je cca 93 000 Kč/ žádost), takže by se mohlo dostat na všechny zájemce. V první vlně v lednu 2016 trvalo podání cca 2 049 žádostí na Krajský úřad cca 9-10 dnů. 

Pokud vlastníte kotel s ručním přikládáním na tuhá paliva s emisní třídou 0,1,2 (zpravidla kotle vyrobené před rokem 2010), bydlíte v rodinném domě (max. 3 bytové jednotky), tak lze zažádat o výměnu tohoto neekologického zdroje tepla za ekologičtější:

Výše podpory:

Tepelné čerpadlo - 80 %, max. 120 000 Kč

Automatický kotel na pelety - 80 %, max. 120 000 Kč 

Kotel na dřevo či pelety (ruční přikládání) - 80 %, max. 100 000 Kč 

Plynový kondenzační kotel - 75 %, max. 95 000 Kč

Automatický kotel na uhlí a pelety (kombinovaný automatický) - 75 %, max. 75 000 Kč - většina automatů na uhlí je registrována zároveń na pelety Ekoscroll, Benekov, Rojek apod.

Na co dostanete dotaci:

- zdroj včetně nákladů na jeho instalaci,novou otopná soustava,rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

Co se nepodporuje:

- kotle pouze na uhlí

- kombinováné kotle uhlí+dřevo s ručním přikládáním

Podpora - změny:

- nebude potřeba provádět mikroenergetická opatření

- povinná příloha žádostí je doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle (kvůli určení emisní třídy stávajícího kotle-max Euro 2)

- podpora se bude vztahovat i na kotelny, které se instalovaly od 15.7.2015

- nutné nafotit znehodnocený kotel

Jak postupovat:

- nechat si zpracovat u topenáře nabídku na dotovaný kotel, seznam podporovaných kotlů kotlů lze najít zde: svt.sfzp.cz/

- zpracovat žádost o dotaci, zajistit přílohy a podat na Krajský úřad do Jihlavy - buď elektronicky (zasílám přes datovou schránku či elektronický podpis) nebo si podáte žádost osobně. Podání žádosti bude 20.10. 2017 v 7.00.

- poté Kraj Vysočina žádosti posoudí dle rychlosti podání a rozhodne o udělení nebo neudělení dotace (dotace není nároková). Rozhodnutí očekávejte do 90-ti dnů

- na zrealizování nové kotelny, likvidaci starého kotle, zaplacení topenáři a zaslání dokladů k proplacení budete mít čas do 30.8.2019 - cca 18 měsíců

Co pro Vás mohu udělat:

1) Pokud budete mít zájem o sepsání kotlíkové dotace, tak mne kontaktujte a zapíšu si Vás na seznam žadatelů. 

2) Pomocí SMS či emailu Vám sdělím, jaké přílohy si máte vyřídit (výpis z katastru nemovitostí se provádí na Czechpointu - poště či úřadu, kontrolní prohlídku kotle provede topenář viz www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=VYS). 

3) Jakmile přílohy k žádosti vyřídíte, tak k Vám přijedu domů a zkontroluji přílohy a zároveň sepíšeme žádost o kotlíkovou dotaci

4) Seznámím Vás s pravidly kotlíkových dotací a máte na výběr podat kotlíkovou žádost fyzicky v Jihlavě, či Vám mohu podat žádost elektronicky. Ze zkušenosti z předchozích vln doporučuji pro ty, kteří chtějí žádost podávat fyzicky být cca 18 h předem ve frontě na Krajském úřadě v Jihlavě. 

5) Pokud se rozhodnete pro elektronické podání, tak spolu vyplníme plnou moc pro odeslání žádosti, odvezu si Vaši kompletní žádost a na Czechpointu ji převedu na elektronickou verzi, kterou pomocí datové schránky či elektronického podpisu zašlu v prvním dni možného podání žádostí na Krajský úřad v Jihlavě. Zpravidla se mi daří poslat žádosti běhom první hodiny, či několika hodin od začátku příjimání žádostí. 

6) Dále čekáte na rozhodnutí o udělení/neudělení dotace - do 90 dnů od podání žádosti (Kraj Vysočina posílá úspěšným uchazečům smlouvu o poskytnutí dotace).

Podklady pro žadatele o dotaci:

Žádost.pdf (1599500)

Vzor souhlasu spoluvlastníka.doc (46592)

Plná moc- Kotlíky.doc (58368)

Pravidla kotlíková dotace Kraj Vysočina.pdf (1399360)

Metodika k pravidlům Kraj Vysočina.pdf (1578420)

 

Podklady pro příjemce dotace (pokud Vám přišla smlouva o přidělení dotace z Kraje Vysočina):

Závěrečná zpráva.doc (114176)

Závěrečná zpráva vzor.pdf (620719)

Protokol_o_uvedeni_zdroje_do_provozu.doc (71680)

Protokol o uvedení kotle do provozu vzor.pdf (107628)

Doklad o likvidaci kotle.pdf (345889)

Doklad o likvidaci kotle vzor.pdf (60786)

Oznameni nepodstatne zmeny.doc (84480)

Zadost o podstatnou zmenu.doc (83968)

Seznam revizních techniků revize komínů Vysočina.JPG (122809)

KOTLIKOVA DOTACE VZOR VYUCTOVANI VYSOCINA V02.pdf (9225513)

 

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode