Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

KOTLÍKOVÉ DOTACE III. VÝZVA PODZIM 2019 - KRAJ VYSOČINA

18.02.2019 10:33

NOVINKA z 18.2.2019 kotlíková dotace Kraj Vysočina (Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč):

Poslední 3. výzva na kotlíkové dotace na Vysočině by měla být zveřejněna na podzim roku 2019 (září, říjen)!

Pro zájemce budu evidovat začátek další výzvy, proto mi pošlete nezávazně na Vás údaje - jméno, adresa, telefon, email a já si Vás dám do seznamu žadatelů o kotlíkovou dotaci pro rok 2019! Jakmile bude spuštěna nová výzva na kotlíkové dotace, tak Vás kontaktuji a pokud budete mít zájem, tak Vám zpracuji žádost o dotaci. 

 

Byly podáno více žádostí, než na kolik se dostane finančních prostředků (2 480). 

Dne 19.9.2017 byla vyhlášena 2. vlna kotlíkových  dotací v Kraji Vysočina. Příjem žádostí začal dne 20.10. v 7.00. Lze podat žádost fyzicky na podatelně v Jihlavě nebo elektronicky. 

Kraj Vysočina dostane cca 230,8 mil. Kč, tj. dostane se na  2 480 žádostí (průměrná výše podpory je cca 93 000 Kč/ žádost), takže by se mohlo dostat na všechny zájemce. V první vlně v lednu 2016 trvalo podání cca 2 049 žádostí na Krajský úřad cca 9-10 dnů. 

Pokud vlastníte kotel s ručním přikládáním na tuhá paliva s emisní třídou 0,1,2 (zpravidla kotle vyrobené před rokem 2010), bydlíte v rodinném domě (max. 3 bytové jednotky), tak lze zažádat o výměnu tohoto neekologického zdroje tepla za ekologičtější:

Výše podpory:

Tepelné čerpadlo - 80 %, max. 120 000 Kč

Automatický kotel na pelety - 80 %, max. 120 000 Kč 

Kotel na dřevo či pelety (ruční přikládání) - 80 %, max. 100 000 Kč 

Plynový kondenzační kotel - 75 %, max. 95 000 Kč

Automatický kotel na uhlí a pelety (kombinovaný automatický) - 75 %, max. 75 000 Kč - většina automatů na uhlí je registrována zároveń na pelety Ekoscroll, Benekov, Rojek apod.

Na co dostanete dotaci:

- zdroj včetně nákladů na jeho instalaci,novou otopná soustava,rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

Co se nepodporuje:

- kotle pouze na uhlí

- kombinováné kotle uhlí+dřevo s ručním přikládáním

Podpora - změny:

- nebude potřeba provádět mikroenergetická opatření

- povinná příloha žádostí je doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle (kvůli určení emisní třídy stávajícího kotle-max Euro 2)

- podpora se bude vztahovat i na kotelny, které se instalovaly od 15.7.2015

- nutné nafotit znehodnocený kotel

Jak postupovat:

- nechat si zpracovat u topenáře nabídku na dotovaný kotel, seznam podporovaných kotlů kotlů lze najít zde: svt.sfzp.cz/

- zpracovat žádost o dotaci, zajistit přílohy a podat na Krajský úřad do Jihlavy - buď elektronicky (zasílám přes datovou schránku či elektronický podpis) nebo si podáte žádost osobně. Podání žádosti bude 20.10. 2017 v 7.00.

- poté Kraj Vysočina žádosti posoudí dle rychlosti podání a rozhodne o udělení nebo neudělení dotace (dotace není nároková). Rozhodnutí očekávejte do 90-ti dnů

- na zrealizování nové kotelny, likvidaci starého kotle, zaplacení topenáři a zaslání dokladů k proplacení budete mít čas do 30.8.2019 - cca 18 měsíců

Co pro Vás mohu udělat:

1) Pokud budete mít zájem o sepsání kotlíkové dotace, tak mne kontaktujte a zapíšu si Vás na seznam žadatelů. 

2) Pomocí SMS či emailu Vám sdělím, jaké přílohy si máte vyřídit (výpis z katastru nemovitostí se provádí na Czechpointu - poště či úřadu, kontrolní prohlídku kotle provede topenář viz www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=VYS). 

3) Jakmile přílohy k žádosti vyřídíte, tak k Vám přijedu domů a zkontroluji přílohy a zároveň sepíšeme žádost o kotlíkovou dotaci

4) Seznámím Vás s pravidly kotlíkových dotací a máte na výběr podat kotlíkovou žádost fyzicky v Jihlavě, či Vám mohu podat žádost elektronicky. Ze zkušenosti z předchozích vln doporučuji pro ty, kteří chtějí žádost podávat fyzicky být cca 18 h předem ve frontě na Krajském úřadě v Jihlavě. 

5) Pokud se rozhodnete pro elektronické podání, tak spolu vyplníme plnou moc pro odeslání žádosti, odvezu si Vaši kompletní žádost a na Czechpointu ji převedu na elektronickou verzi, kterou pomocí datové schránky či elektronického podpisu zašlu v prvním dni možného podání žádostí na Krajský úřad v Jihlavě. Zpravidla se mi daří poslat žádosti běhom první hodiny, či několika hodin od začátku příjimání žádostí. 

6) Dále čekáte na rozhodnutí o udělení/neudělení dotace - do 90 dnů od podání žádosti (Kraj Vysočina posílá úspěšným uchazečům smlouvu o poskytnutí dotace).

Podklady pro žadatele o dotaci:

Žádost.pdf (1599500)

Vzor souhlasu spoluvlastníka.doc (46592)

Plná moc- Kotlíky.doc (58368)

Pravidla kotlíková dotace Kraj Vysočina.pdf (1399360)

Metodika k pravidlům Kraj Vysočina.pdf (1578420)

 

Podklady pro příjemce dotace (pokud Vám přišla smlouva o přidělení dotace z Kraje Vysočina):

Závěrečná zpráva.doc (114176)

Závěrečná zpráva vzor.pdf (620719)

Protokol_o_uvedeni_zdroje_do_provozu.doc (71680)

Protokol o uvedení kotle do provozu vzor.pdf (107628)

Doklad o likvidaci kotle.pdf (345889)

Doklad o likvidaci kotle vzor.pdf (60786)

Oznameni nepodstatne zmeny.doc (84480)

Zadost o podstatnou zmenu.doc (83968)

Seznam revizních techniků revize komínů Vysočina.JPG (122809)

KOTLIKOVA DOTACE VZOR VYUCTOVANI VYSOCINA V02.pdf (9225513)

 

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode