Projektová dokumentace Žďár nad Sázavou

KOTLÍKOVÉ DOTACE II. VÝZVA 2018 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POKRAČUJE - JIHOMORAVSKÝ KRAJ

31.12.2018 11:56

NOVINKA JIHOMORAVSKÝ KRAJ 31.12.2018:

Dne 31.12.2018 podalo žádost o kotlíkové dotace cca 1 320 zájemců (od zahájení příjmu žádostí v říjnu 2017). Vzhledem k tomu, že se dostane na 1 412 zájemců, tak je stále možné podávat žádosti o kotlíkovou dotaci po prodloužení až do 31.03.2019! 

Dne 14.9.2017 byla vyhlášena 2. výzva kotlíkových  dotací v Jihomoravském kraji. Příjem žádostí začal dne 16.10.2017. Žádost o kotlíkovou dotaci lze podat pouze elektronicky pomocí softwaru a poté je nutné do 5 dnů předat listinnou verzi na krajský úřad. 

 

Aktuální stav žádostí o kotlíkové dotace:

Jihomoravský kraj přijme celkem 1 412 žádostí (130,6 mil. Kč při průměrné výši podpory 92 500 Kč/žádost)

Dosud bylo od vyhlášení II. výzvy za 12 měsíců bylo podáno pouze cca 1320 žádostí

Žádosti se v této výzvě budou přijímat po prodloužení až do 31.03.2019 - zjednodušeně platí, že kdo podá žádost, tak obdrží dotaci!

 

Dotace: 

Tepelné čerpadlo - 80%, max. 120 000 Kč

Automatický kotel na pelety - 80 %, max. 120 000 Kč

Kotel na kusové dřevo (ruční přikládání) - 80%, max. 100 000 Kč

Plynový kondenzační kotel - 75%, max. 95 000 Kč

Automatický kotel na uhlí a pelety - 75%, max. 75 000 Kč = klasický automat na uhlí

 

Pro koho je dotace určena:

Fyzické osoby (majitelé či spolumajitelé rodinných domů), kteří vlastní kotel na tuhá paliva emisní třída 0,1,2 (vyráběli se do roku cca 2010). 

 

Proč je vhodné vyměnit kotel na tuhá paliva nyní:

Od 1.9.2022 hrozí pokuta těm, kteří nevlastní kotel na tuhá paliva alespoň v 3. emisní třídě pokuta ve výši 50 000 Kč. Nyní kraj přispívá 75-80% nákladů na nový kotel emisní třídy 4,5.

 

Podmínka dotace: 

Je nutné zlikvidovat starý kotel na tuhá paliva na sběrném dvoře. Pokud má žadatel v domě více zdrojů (např. kotel na tuhá paliva + elektrokotel a plynový kotel), tak se mění pouze kotel na tuhá paliva. Ostatní zdroje (elektrokotel, plynový kotel) můžou zůstat a není třeba je měnit či demontovat.

 

Jak požádat o dotaci:

V Jihomoravském kraji lze zažádat pouze elektronicky - podání žádosti se provádí elektronicky pomocí nainstalovaného programu a následně po odeslání elektronické žádosti se do 5-ti dnů musí dodat na krajský úřad listinná verze žádosti a všech příloh. Žadatel může zažádat od dotaci sám či prostřednictvím specialisty, který se zpracováním žádostí zabývá.

 

Co je třeba si připravit před zpracováním žádosti: 

- a) kopie revize kotle na tuhá paliva =doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle - provádí topenáři viz https://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=all , revize je platná 2 roky

- b) kopie výpisu z katastru pro rodinný dům, kde je umístěn kotel (provádí obecní úřady či pošty - Czechpoint) - můžu po dohodě zajistit

- c) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu v peněžním ústavu popř. potvrzení ústavu dokládající vedení běžného účtu (účet musí být založen na žadatele=spolumajitele nemovitosti či jeho potomky)

 

V čem můžu žadatelům pomoci:

Zpracuji kompletní žádost, tj. přijedu k zákazníkovi, nafotím stávající kotelnu (povinná příloha), zkontroluji přílohy k žádosti, zpracuji kompletní elektronickou žádost vč. odeslání a následně doručím na krajský úřad listinnou verzi žádosti. 

 

Podklady:

krajska_vyzva_k_predkladani_zadosti_projekt_II.pdf (889607)

dotacni_program_projekt_II.pdf (1309927)

doklad_o_likvidaci_kotle_projekt_II.pdf (356024)

fin_vyuctovani_dilciho_projektu_projekt-II.pdf (415558)

cp_o_pribuznosti_rade_prime_projekt_II.pdf (445268)

souhlas_spoluvlastnika_projekt-II.pdf (363313)

Vzor potvrzení z banky o bankovním účtu.jpg (1260161)

Seznam revizních techniků revize komínů Jihomoravský kraj.JPG (163612)

seznam_zvyhodnenych_mest_a_obci_projekt_II.pdf (525419)

Smlouva_projekt_II_vzor_vc.-priloh_NOVA.pdf (705805)

Podklady k žádosti o kotlíkové dotace JMK V2.pdf (303724)

 

 

Orientační ceny kotelen:

 

1) Kotel na dřevo s ručním přikládáním:

Kotel Atmos DC 32 GS

Akumulační nádrž 2 m3

Montáž a doprava vč.regulace, armatury, Laddomat 22, expanzní nádoba, čerpadla, bezdrátový termostat bezdrátový apod.

Cena kompletní kotelny cca 156 289 Kč vč. DPH

 

2) Kotel na pelety:

   Kotel Atmos D 25 P, hořák A25, dopravník DA2000 - 2 m, nádrž na pelety 500l 

   Vyrovnávací nádrž 500 l, Laddomat 22,

   Montáž a doprava vč.regulace, armatury, Laddomat 22, expanzní nádoba, čerpadla, bezdrátový termostat

   Zapojení,regulace, armatury, Laddomat 22, expanzní nádoba, čerpadla, termostat bezdrátový apod.

   Cena kompletní kotelny cca 144 931 Kč vč. DPH

 

    2) Tepelné čerpadlo NIBE F2040 -12 + VVM320 set:

   tepelné čerpadlo NIBE F2040-12+VVM320 set

   ohřev odvodu kondenzátu, konzole na zem, schválení instalace, montáž a napojení, elektroinstalace

   Cena kompletní kotelny cca 266 225 Kč vč. DPH

Kontakt

S-projekt

Ing.martinsklenar@seznam.cz

Ing. Martin Sklenář
Bohdalov 346
592 13 Bohdalov

+420 607 654 821
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

Vyhledávání

S-projekt © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode